• 20 דק'

    25 דולר אמריקאי
  • 30 דק'

    25 דולר אמריקאי
  • 45 דק'

    25 דולר אמריקאי
  • 25 דק'

    45 דולר אמריקאי
  • 1 שע'

    53 דולר אמריקאי
  • 45 דק'

    35 דולר אמריקאי
  • 45 דק'

    25 דולר אמריקאי
  • 45 דק'

    53 דולר אמריקאי
  • 1 שע'

    30 דולר אמריקאי