פאפא


בתקופה האחרונה הגיעו לטיפולי שני ילדים בסביבות גיל חמש הסובלים תקופה ארוכה מפאפה. שניהם מטופלים בסטרואידים כבר בתחילת ההתקף. בשני המקרים ההורים לא הכירו אותי הכרות מוקדמת.

במקרה אחד תדירות ההתקפים הייתה אחת לשלושה שבועות. במקרה השני תדירות ההתקפים הייתה אחת לשבוע. לשני זוגות ההורים אמרתי כי אנחנו יוצאים למלחמה הזו יחד, הסברתי מה כולל הטיפול וכיצד לשמור איתי על קשר רציף.

במקרה הראשון ההורים מיעטו להיות איתי בקשר ונתנו, מיד עם עליית החום, את הטיפול בסטרואידים. במקרה השני ההורים חיכו עם מתן הסטרואידים כאשר הופיעה עליית החום. הם נלחמו, היו איתי בקשר טלפוני מספר פעמים ביום, נתנו את הטיפול ההומאופתי כל שעה שעתיים ע"פ הנחיותיי, כולל בלילה, הילד והם סבלו ונלחמו במשך 24 שעות רק עם הטיפול ההומאופתי שנתתי להם.

אחרי 24 שעות, לראשונה מאז שתופעת הפאפה החלה, החום ירד.

אחרי אירוע חום נוסף שעבר רק עם טיפול הומאופתי, ללא סטרואידים, נפתח פער של 3-4 שבועות בין ההתקפים.

במקרה הראשון לא היה שיפור בתדירות ההתקפים וההורים עזבו את טיפולי מאוכזבים. במקרה השני הילד כבר לא מקבל סטרואידים כמעט חודשיים!

ניתן להתמודד ולרפא את הפאפה - ניתן להפחית את תדירויות ההתקפים, ניתן להפחית מאד את כמויות הסטרואידים אבל זה כרוך במאמץ, בסבל זמני של הילד, סבל שבעיני עדיף על הסבל והנזק שנגרם לילד משימוש תכוף בסטרואידים.